Porady eksperta

Co jest przyczyną parowania szyb od zewnątrz?

Zjawisko to jest najczęściej obserwowane w okresie wiosennym i jesiennym. Wiąże się ono z większą wilgotnością powietrza, jak i większymi różnicami temperatur wewnątrz i na zewnątrz. Zjawisko to nie świadczy o wadzie ani szyby, ani okna.

 

Jak poprawić szczelność okna?

Szczelność okna można poprawić, regulując zaczepy lub czopy na okuciu okna. Punkty regulacyjne zależą od typu okucia. Po pomoc przy tej czynności należy  zwrócić się w punkcie zakupu okien lub bezpośrednio u producenta.

 

Czyszczenie ram

Można bez obaw czyścić ramy zwykłym płynem do naczyń. Najlepsze efekty otrzymają jednak użytkownicy specjalistycznych preparatów do pielęgnacji profili, dostępnych u producentów stolarki  PCV.

 

W jaki sposób montuje sie okna narożne?

Okna narożne łączy się ze sobą tzw. łącznikiem 90 stopni bądź 135 stopni.

 

Co jest przyczyną roszenia szyb od wewnątrz pomieszczenia?

Prawdopodobnie w pomieszczeniu jest zbyt duża wilgotność powietrza. Należy sprawdzić działanie wentylacji grawitacyjnej i zapewnić dopływ świeżego powietrza z zewnątrz np. poprzez krótkie, intensywne wietrzenie lub minimalnie uchylić skrzydło na dłuższy czas. Wizyty serwisu technicznego wymaga jednak sytuacja gdy dochodzi do skraplania pary wodnej wewnątrz pakietów szybowych. Może to być spowodowane rozszczelnieniem pakietu szybowego co wiąże się z koniecznością jego wymiany.

 

Ilość komór okna

Czy okna 5-komorowe parują bardziej niż np. okna 3-komorowe? Odpowiedamy: nie. Ilość komór nie przekłada się bezpośrednio na parowanie okna, lecz na jego przemarzanie oraz właściwości mechaniczne. W okresie zimowym skroplenie się wody jest spowodowane niską temp szyby, profilu. Równocześnie z powodu niskich temperatur na zewnątrz użytkownicy mieszkań nie wietrzą ich z odpowiednią częstotliwością doprowadzając do podwyższenia wilgotności w mieszkaniu. Niska temperatura szyby/profilu i podniesiona wilgotność powietrza skutkuje przekroczeniem punktu rosy i wykropleniem się wody.

 

Czym spowodowane jest trwałe wygięcie skrzydeł okiennych?

Czy Twoje skrzydło okienne jest wygięte w łuk? W oknach PCV skrzydło przyjmuje kształt ramy, zatem należy w pierwszej kolejności sprawdzić ramę. Niewielkie odkształcenia na skrzydle są dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczelności na wiatr i przenikanie wód opadowych. Okno powinno  lekko otwierać się  i zamykać.

 

Co zrobić w przypadku rozszczelnienia pakietu szybowego?

Jeśli  pomiędzy szybami pojawiła się para wodna, oznacza to, że  doszło do rozszczelnienia pakietu szybowego. W takim przypadku należy go wymienić.

 

Ciepła szyba

Ciepłą szybą nazywamy taki pakiet szybowy, w którym jedna z szyb opylona jest warstwą odbijającą energię cieplną. Tak przygotowane szkło pomaga w utrzymaniu temperatury w pomieszczeniach, a co za tym idzie -także w obniżeniu kosztów ogrzewania. Ciepłe szyby to standardowe wyposażenie okien wyprodukowanych przez Fabrykę MONOLIT.

 

Kiedy należy zdjąć folię ochronną z okien?

Jeżeli montaż okien przewidziany jest w dłuższej perspektywie, folię ochronną należy zdjąć najpóźniej do trzech miesięcy od daty odbioru okien, natomiast jeżeli okna montowane są od razu – folię powinno się usunąć maksymalnie w ciągu jednego miesiąca po montażu.

 

Współczynnik infiltracji

Współczynnik infiltracji to ilość powietrza przedostającego się przez okno w danym czasie. Jego wysokość jest określona w Aprobacie Technicznej.

 

Przy wymiarach okien podajemy najpierw szerokość okna, czy jego wysokość?

Przy wymiarach okien podajemy najpierw szerokość, a potem wysokość okna.